Fang Coffee

Fang Coffee

This web page design for optimized viewing on mobile devices.
Point your mobile web browser to http://fangcoffee.com or scan on QR CODE below to get started.

FANG COFFEE

กาแฟฝาง “กาแฟไทย ตั้งใจทำให้คุณ”

Fangcoffee จุดเริ่มต้นของ “กาแฟฝาง” นั้นมาจากชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง แฝงไปด้วยมนเสน่ห์ของธรรมชาติ ต้นไม้นานาพันธุ์ ที่ปกคลุมจนทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในระดับความสูง 1,200 – 1,400 เมตร เหนือน้ำทะเล ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นพื้นที่สูงและมีภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่ดี ทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

กาแฟฝาง เราเอาใจใส่อย่าพิถีพิถันในทุกๆกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟที่คัดเอาเฉพาะเมล็ดเกรด A ที่มีสีเขียวอมฟ้า จากดอยปู่หมื่นและดอยผาฮี้ที่เป็นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนในการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟมาตรฐานตามสากล ด้วยความเอาใจใส่ในและตระหนักในกระบวนการแปรรูป เราได้เลือกวิธีการแปรรูปแบบเปียก (WET METHOD) ซึ่งทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ มีผลต่อรสชาติกาแฟ ที่มีความหอมหวานของผลไม้ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กาแฟฝาง เราบรรจงคั่วกาแฟที่ได้มาตรฐาน โดยคั่วในระดับ Medium roast ที่เป็นช่วงระดับการคั่ว ทำให้รสชาติกาแฟที่ดีสุด มีความหอมหวาน ความกลมกล่อมของกลิ่นและรสชาติของผลไม้ ที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้เมล็ดกาแฟ และกรรมวิธีการชงอย่างพิถีพิถันโดย Barista ที่ผ่านการอบรมระดับประเทศไทยและมีประสบการณ์ด้านวงการกาแฟมากกว่า 15 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ ของ กาแฟฝาง กาแฟไทย ของ “เรา”

สาขาที่ 1 ร้านกาแฟฝาง สาขาท๊อป โชตนา อยู่ในห้าง Tops Chotana อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาที่ 2 ร้านกาแฟฝาง สาขาบาลโคนี่  บนถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ขาเข้าเมือง

สาขาที่ 3 ร้านกาแฟฝาง สาขาแม็คโคร แม่ริม ที่ห้างแม็คโครแม่ริม

สาขาที่ 4 ร้านกาแฟฝาง สาขา รพ.เชียงใหม่ ราม 1 ห้องศูนย์อาหาร ชั้น 3

สาขาที่ 5 ร้านกาแฟฝาง สาขานิมมานเหมินทร์ บนเส้นถนนนิมานเหมินทร์ หน้าร้านวอร์มอัพ

สาขาที่ 6 ร้านกาแฟฝาง สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Contact :

สาขาที่ 1 ร้านกาแฟฝาง สาขาท๊อปโชตนา
เลขที่ 171 ถ.โชตนา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-410413
สาขาที่ 2 ร้านกาแฟฝาง สาขาบาลโคนี่
เลขที่ 12 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-241678
สาขาที่ 3 ร้านกาแฟฝาง สาขาแม็คโครแม่ริม
เลขที่ 212 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 087-3052994
สาขาที่ 4    ร้านกาแฟฝาง สาขาโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
เลขที่ 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ. อ.เมือง. จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 082-8894442
สาขาที่ 5 ร้านกาแฟฝาง สาขานิมมานเหมินทร์
เลขที่ 40  ถ. นิมมานเหมินทร์ ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร.091-1438584 , 085-7167011
สาขาที่ 6 ร้านกาแฟฝาง สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ชั้น2 โซนอควาเรี่ยม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โทร.080-6801200

Province: Chiang Mai
Country: Thailand
E-Mail: Fang_coffee@hotmail.com
Call :+6653241678
+6653410413 +66873052994 +66828894442 +66911438584 +66857167011 +66806801200
Website: www.fangcoffee.com

Fang Coffee Map

©MOME.CO